مطالب (صفحه ۱۴)


چه نکاتی در گرمایش از کف مهم هستند؟

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه

واسط روپیچ توپیچ 1/2

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه

لژیونلا چیست؟

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
لژیونلا چیست؟

استفاده از آب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی و همینطور سیستم های شستشو سطح زندگی بشر را بالاتر برده است.

ادامه مطلب

کانال تلگرام کالانیز

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
کانال تلگرام کالانیز

کانال تلگرام دفتر فنی مهندسی کالانیز افتتاح شد.

ادامه مطلب

انواع سیستم های گرمایشی رایج و مقایسه آنها با یکدیگر

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
انواع سیستم های گرمایشی رایج و مقایسه آنها با یکدیگر

جزوه آموزشی گرمایش از کف - بخش...

ادامه مطلب

لوازم جانبی لوله کشی

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
لوازم جانبی لوله کشی

قیچی لوله بر، فنر، کالی...

ادامه مطلب

مکانیزم های انتقال حرارت در گرمایش از کف چیست؟

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
مکانیزم های انتقال حرارت در گرمایش از کف چیست؟

جزوه آموزشی گرمایش از کف - ب...

ادامه مطلب

معایب سیستم گرمایش از کف چیست ؟

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
معایب سیستم گرمایش از کف چیست ؟

جزوه آموزشی گرمایش از کف - ب...

ادامه مطلب

گرمایش از کف چیست؟

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
گرمایش از کف چیست؟

جزوه آموزشی گرمایش از کف - ...

ادامه مطلب

نسل جدید لوله های پنج لایه

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه