همین الان با ما تماس بگیرید!

مطالب دارای برچسب «3 بار»

شیر اطمینان (تق تقی) جاسه

شیر اطمینان (تق تقی) جاسه

شیر اطمینان (تق تقی) (RELEIF VALVE) یا شیر تخلیه فشار(PRESSURE RELIEF VALVE – PRV)، ابزاری است برای محدود کردن و کنترل فشار سیستم. بدین معنی که به هنگام افزایش فشار سیستم و قبل از رسیدن به نقطه انفجار، شیر اطمینان عمل کرده و فشار سیستم را به حالت معتدل و مناسب بر می گرداند. بدیهی است در صورت عدم...

ادامه ی مطلب