همین الان با ما تماس بگیرید!

مطالب نوشته شده در موضوع «مطالب عمومی» (صفحه ۴)

لژیونلا چیست؟
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ شهریور ۲۴ ساعت ۱۷:۲۶
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

لژیونلا چیست؟

استفاده از آب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی و همینطور سیستم های شستشو سطح زندگی بشر را بالاتر برده است.

ادامه ی مطلب
کانال تلگرام کالانیز
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ شهریور ۲۴ ساعت ۱۵:۳۹
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

کانال تلگرام کالانیز

کانال تلگرام دفتر فنی مهندسی کالانیز افتتاح شد.

ادامه ی مطلب
انواع سیستم های گرمایشی رایج و مقایسه آنها با یکدیگر
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ شهریور ۰۷ ساعت ۱۰:۱۸
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

انواع سیستم های گرمایشی رایج و مقایسه آنها با یکدیگر

جزوه آموزشی گرمایش از کف - بخش...

ادامه ی مطلب
مکانیزم های انتقال حرارت در گرمایش از کف چیست؟
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ شهریور ۰۶ ساعت ۱۴:۵۳
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

مکانیزم های انتقال حرارت در گرمایش از کف چیست؟

جزوه آموزشی گرمایش از کف - ب...

ادامه ی مطلب
معایب سیستم گرمایش از کف چیست ؟
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ شهریور ۰۶ ساعت ۱۳:۱۸
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

معایب سیستم گرمایش از کف چیست ؟

جزوه آموزشی گرمایش از کف - ب...

ادامه ی مطلب
گرمایش از کف چیست؟
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ شهریور ۰۶ ساعت ۱۲:۴۱
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

گرمایش از کف چیست؟

جزوه آموزشی گرمایش از کف - ...

ادامه ی مطلب
تجهیزات مورد نیاز گرمایش از کف چیست ؟
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ مرداد ۱۶ ساعت ۱۹:۱۴
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

تجهیزات مورد نیاز گرمایش از کف چیست ؟

ادامه ی مطلب
دسته بندی لوله های پنج لایه بر اساس بسپار بکار رفته در آنها
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ تیر ۳۱ ساعت ۰۹:۲۸
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

دسته بندی لوله های پنج لایه بر اساس بسپار بکار رفته در آنها

ادامه ی مطلب
چه لوله ای مناسب است؟
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ تیر ۲۹ ساعت ۱۷:۵۱
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

چه لوله ای مناسب است؟

ادامه ی مطلب
مزایای لوله های پنج لایه
 • ارسال شده در ۱۳۹۵ تیر ۲۹ ساعت ۱۷:۳۸
 • توسط رضا مرادی
 • ۰ نظر

مزایای لوله های پنج لایه

ادامه ی مطلب