مطالب نوشته شده در موضوع «اتصالات برنجی»


مغزی فنری R-Flex

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه
مغزی فنری R-Flex

مغزی فنری (نیپل) سایز ½ - 7.5 سان...

ادامه مطلب

واسط روپیچ توپیچ 1/2

نوشته شده توسط:رضا مرادی | ۰ دیدگاه